Opcje przeglądania
Producent
Cena
 • od
  do

baner

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 5 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polegać będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również już istniejących pracowni informatycznych i językowych oraz zwiększeniu dostępu do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych pracowni informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych.

 

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

 

Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2019 r. wynosi 5 mln zł.

 

Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego.

 

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomoc udzielana Beneficjentowi jest pomocą o charakterze bieżącej działalności.

W ramach realizacji zadania przewiduje się szeroki katalog prac i zakupów, w szczególności:

 1. prace przygotowawcze;
 2. usługi nadzoru technicznego;
 3. roboty remontowo - montażowe;
 4. wykonanie instalacji niezbędnych do realizacji zadania, w tym: elektrycznych, sieci LAN, nagłośnieniowych itp.;
 5. zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 6. zakup sprzętu informatycznego, w tym: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, serwerów, drukarek, tablic interaktywnych, ploterów itp.;
 7. zakup sprzętu audio, zestawów słuchawkowych, magnetofonów cyfrowych, itp.;
 8. zakup oprogramowania podstawowego i jego instalacja;
 9. zakup oprogramowania specjalistycznego i jego instalacja.

 

Wysokość i warunki otrzymania pomocy finansowej

Dofinansowanie  zadania w ramach programu może wynieść do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł.

Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego muszą być zabezpieczone ze środków własnych Beneficjenta.

Jednostka Samorządu Terytorialnego może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole/zespole szkół, za wyjątkiem:

 • Miasto Warszawa może otrzymać pomoc na maksymalnie dziesięć zadań,
 • Miasta: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów mogą otrzymać pomoc na maksymalnie po trzy zadania.

 

Pomoc finansowa zostanie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Pomoc może być udzielona jedynie dla zadań jednoetapowych, przygotowanych lub planowanych, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu Umowy, a zakończenie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Kwalifikowalność wydatków

Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.

Wydatek kwalifikowalny może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy o przyznaniu pomocy finansowej oraz nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

Nabór wniosków

Wnioski należy składać (na wzorze załączonym poniżej) w terminie od 5 do 30 kwietnia 2019 r.:

 • w formie papierowej osobiście, w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

(Nabór wniosków MPDP – pracownie)

(o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania)

 

 

Uwaga: 
W przypadku złożenia wniosków ponad limit określony w Regulaminie, wszystkie wnioski Beneficjenta nie będą rozpatrywane.

 

Informacje szczegółowe

Szczegóły dotyczące udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 416/35/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 kwietnia 2019 r.

 

Przed przystąpieniem do aplikowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 

Kontakt

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Paweł Dopadko – Kierownik Biura ds. Organizacyjnych, tel. 22 5979421

e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl

Anna Lewczuk, tel. 22 5979421, e-mail: anna.lewczuk@mazovia.pl

Agnieszka Siekierska, tel. 22 5979442, e-mail: agnieszka.siekierska@mazovia.pl

 

Multimedialna Pracownia Językowa MPJ6 - 16 stanowisk Multimedialna Pracownia Językowa MPJ6 - 16 stanowisk
Producent: Nordweco
Cena: 16 999,00 zł (netto: 13 820,33 zł )
szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl